Saturday, December 8, 2012

BULL "Impositi Nobis" The Immaculate Conception as Principal Patroness of the PhilippinesINSULARUM PHILIPPINARUM BEATISSIMA VIRGO MARIA TITULO IMMACULATA
CONCEPTIO PRIMARIA UNIVERSALISQUE PATRONA ET SANCTAE VIRGINES PUDENTIANA
AC ROSA LIMANA PATRONAE SECUNDARIAS DECLARANTUR.

PIUS PP. XII

Ad perpetuam rei memoriam. — Impositi Nobis Apostolici ministerii ratio postulat ut ad spirituale christifidelium bonum provehendum, Decessores Nostros vestigiis secuti, ubique terrarum dioecesibus coelestes patronos pro vide constituamus apud Deum, ipse qui dives est in omnes eum invocantes. Hoc sane spiritu ducti, cum edoceamur Venerabiles Fratres Archiepiscopos, Episcopos Apostolicosque Praefectos in Insulis Philippinis, iam ad annuum conventum celebrandum Manilensi in urbe coadunatos, admodum in votis habere ut Beatissimam Virginem Mariam titulo Immaculatam Conceptionem Nos Insularum Philippinarum Patronam Primariam atque universalem, atque item Sanctam Pudentianam sanctamque Rosam Limanam patronas secundarias declarare dignemur, vota memorata excipienda ultro libenterque censemus. Enimvero Beatam Virginem titulo Immaculatam per plura saecula eisdem in insulis singulari cultu maximaque devotione christifideles venerati sunt; atque etiam in Concilio primo Manilensi provinciali, anno MCMVTI feliciter habito, inclyta principalis atque universalis totius populi Philippini Maria Immaculata nuncupata est Patrona. At exstant quoque documenta historica, quae probant Sanctam Pudentianam iam a saeculo sextodecimo ac Sanctam Rosam Limanam a saeculo decimo septimo tamquam Insularum earundem Patronas habitas esse, ita ut in Missa atque in Officii divini recitatione diebus earundem Sanctarum festis potioris ritus diversitas adhuc servetur. Quibus omnibus perpensis cum nil magis opportunum Nobis videatur quam tum Beatam Virginem Immaculatam tum Sanctas memoratas dioecesium Philippinarum constitui Patronas, minime dubitantes quin magnum in bonum atque illius dioecesium ipsarum populi spirituale emolumentum hic sacer Patronatus bene vertat; audito quoque Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Episcopo Praenenestino, Sacrae Rituum Congregationis Praefecto, certa scientia ac matura deliberatione Nostris deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, praesentium Litterarum tenore, perpetuumque in modum Beatissimam Virginem Mariam titulo Immaculatam Conceptionem primariam et universalem Patronam ac Sanctas Virgines Pudentianam et Rosam Limanam Patronas secundarias constituimus et declaramus, adiectis iuribus privilegiisque, ita ut quotannis in Missa atque in officio, divino earundem Patronarum festivitates ad rubricarum normas rite celebrari queant. Haec decernimus, edicimus, statuentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere; suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos pertinent seu pertinere poterunt, plenissime suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum; irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus super his a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter contigerit attentari. Contrariis non obstantibus quibuslibet. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xii mensis Septembris, an. MCMXXXXII, Pontificatus Nostri quarto.

                                                                                A. Card. MAGLIONE, a Secretis Status.,

No comments:

Post a Comment